Pigmentler

Bunların rolü şu şekildedir:

  • Boyama filminin boyanmış substratı maskelemesine izin vermek üzere opaklık sağlamak. Bununla birlikte, tüm pigmentler dahil oldukları resme opaklık sağlamazlar. Bu, boyutlarına ve kırılma indekslerine bağlıdır.
  • Tonlama sağlamak.
  • Diğer özellikler (korozyonu engelleme, ...).

Daha az kalıcı bazı pigmentler dahil edilebilirken bunlar nüsansları seviyesinde ilgi çekici olsalar da, en dayanıklı pigmentler boyama ürün serimizde ayrıcalıklıdır ( opaklık ve ışığa dayanıklılık tanımı için bkz. etiketlerimizi anlayın).

Pigmentler, çözünebilir olan renklendiricilerin aksine bulundukları sürekli ortamda çözünmezler.