Bağlayıcılar

Bağlayıcılar filmojendir (bir film oluşturabilirler). Rolleri esastır. Formülasyonun diğer tüm hammaddelerini tutan bir sürekli film oluşturarak boyanın tüm bileşenlerinin birleşmesini sağlar. Boyalara yüzeyler üzerine tutunma, kimyasal direnç ve mekanik direnç gibi özellikler sağlar.

Bunlar doğal ürünlerden kaynaklanabilen (guajlarda kullanılan dekstrinler gibi)veya ortam sıcaklığında küçük gaz veya sıvı moleküllerden (monomerler) sentez yoluyla oluşan polimerlerdir (veya makromoleküllerdir): örneğin, vinil veya akrilik polimerler. Bu sonuncu belirtilenler sulu faz boyalarda suda dağılım gösterirler.

Sanatçılar için hazırlanan akrilik boyalarımızda, yalnızca nemli halde en şeffaf çözeltiler kullanılır. Bu, nemli boya ve kuru boya filmi arasındaki ton farkını mümkün olduğunca azaltmaya izin verir.

DSC_1646_bd

Solda ortalama 200 nm boyunda partiküllerin akrilik polimer sıvısında dağılımı görülmektedir.
Sağda ortalama 50 nm boyunda partiküllerin akrilik polimer sıvısında dağılımı görülmektedir.

DSC_1651_bd

Daha önce resmedilen polimer çözeltilerinin aynısı, bu kez aynı pigmentin aynı miktarı ile boyanmıştır. En ince akrilik polimerin partikül boyutuna sahip çözelti, kuru boyanmış filmde elde edilen şekilde ıslak olduğunda çok benzer bir renk tonunda kalmaktadır.