Katkı maddeleri

Bu ürünler az miktarda kullanılırlar ancak rolleri en iyi sonuçların elde edilmesinde son derece önemlidir.
Bunlar şunlar olabilir:

Dağıtıcı ajanlar

Rolleri dağılım ve öğütme aşamalarında yardımcı olmak, kullanılan pigmentlerin ve dolgu maddelerinin kurucu element partiküllerine yakın bir partikül büyüklüğü elde etmektir. Bunlar ayrıca, dolgu maddesi ve pigment partiküllerinin oluşturduğu topaklanmaları ve kümelenmeleri de parçalamaya yardım ederler. Bunların doğru şekilde seçilmesi ve dozlanması doğru bir rengin geliştirilmesi için temel önem taşır. Böylece, pigmentin renklendirme gücü optimize edilebilir. Dağıtıcı ajanların seçimi ve dozajı her pigment veya pigment karışımı için ayrı yapılır.

Dağıtıcılar, aynı zamanda, zamana karşı uzun ömürlülük sağlamak amacıyla ve ortamda pigment ve dolgu maddesi partiküllerinin iyi şekilde dağılmasını sağlamak için de kullanılırlar. Bunlar olmadığında, bu partiküller kendilerini ayıran fiziksel kısıtlama baskılanır baskılanmaz yeniden topaklaşma eğilimi gösterirler.

Kıvam artırıcılar

Bunların görevi, istenen tekniğe göre (fırça, rulo, boyama bıçağı...) iyi uygulama ve muhafaza (sedimentasyonun önlenmesi) özelliklerinin elde edilmesi için boyaların viskozitesini ve reolojisini değiştirmektir.

Bunlar doğal ürünlerden de üretilebilir (lastik, simektitler, selüloz türevleri).
Bunlar ayrıca sentezlenen polimerler de olabilir.
Bunlar çoğunlukla kombine halde kullanılırlar ve, her durumda, iyi bir hamur elde etmede temeldir.