Harmanlama

Birbirleri ile karıştırılabilir farklı bileşenlerin karıştırılarak temas ettirilmesini içerir. Ayrıca, bazı bileşenlerin çözeltiye koyulması ile de ilgilidir. Bu mürekkep için Colorex (boyaların çözeltiye eklenmesi) veya sanatçılar için çözücü faz akrilik vernikler için (akrilik reçinelerin çözeltiye eklenmesi) söz konusudur.