Tanıtım

Ürünlerimizin tabi olduğu düzenleyici gelişmelere özellikle dikkat ederek, yürürlükteki farklı düzenlemelere uyumu sağlayacak şekilde hammadde seçimi yapıyoruz. Laboratuvarda kullanılan malzemeler üretim sırasında kullanılanlarla birebir aynıdır. Bu, ürünün geliştirilmesi sırasında değerlendirilen tüm özelliklere uygun bir üretim gerçekleştirmemizi garanti ediyor.