Geliştirme

Ürünlerimizin geliştirilmesinde izlediğimiz yol aşağıdaki şekilde şematize edilebilir:

şema1

(*) İzlenen başlıca özellikler duruma göre aşağıdaki listenin tümünü veya bir kısmını içerir:

  •  Renk
  • pH (su fazlı boyalar için)
  • Viskozite
  • Kuruma
  • Hedef yüzeylere tutunma
  • Işığa karşı dayanıklılık
  • Çamaşır makinesinde (Seriler Sétacolor, Sétasilk,..) veya bulaşık makinesinde yıkamaya dayanıklılık (Porselen 150, Vitrea 160)