Fantasy Prisme küpeleri

Zorluk seviyesi: * Gerçekleşme zamanı: 3 saat kuruma süresi: 84h

Malzeme

  • Kart stokunun Sayfaları
  • 1 Bağları Delme
  • küpe Bağlantı Elemanları
  • 1 klip
  • 1 Çizgi
  • 1 karıştırıcı çubuk
  • Eski altın (ref 166032)
aşama 1

Kart stokunun yapraklarını.

Aşama 2

mikserin renkli Fantezi PRISM eski altın karıştırın ve pipet uygulayın.

Malzeme

Yaklaşık 72 saat kurumaya bırakın ve küpeleri kıskaçları kullanarak klipslerle takın.

Ortam